Referat bestyrelsesmøde

23. november 2006

Møde holdt hos Vores lokaler, Englandsgade 45, 6700 Esbjerg

Deltagere
Christen Knudsen formand
Frank Sparholt kasserer
Susanne Rønne Koordinator PR-udvalg
Niels Schultz næstformand-tovholder arbejdsgrupper
Karin Larsen sekretær

1.
Godkendelse af sidste referat – ændring vedr. uklarhed om nok kendskab til ”Vores Kvarter” blev diskuteret. Ændring til referatet foretaget og fremsendt igen.

2.
Sidste nyt fra formanden
Christen og Frank har afholdt møde med Esbjerg Kommune.
Vi ønsker status og godkendelse af forlængelse for økonomi og tidsplan frem til udgangen af 2007.
Indkøb af farve-laserprinter til lokalet vedtaget.
Der er indkaldt til ”Ide-workshop” vedr. fremtiden for ”De studerendes hus” den 27. nov. 2006.

3.
Sidste nyt fra kasserer
Frank luftede tanken om i fremtiden at oprette en momsregistreret Støtteforening.
Ansvar for aktivitetsgruppen blev bragt på bane.
Er arrangementerne fejlet?
Publiceret nok?
Susanne var af den mening, at forventningerne, til iværksatte arrangementerne, var indfriet. Hvor ansvaret ligger er ikke værd at diskutere, da det syvende og sidst er Bestyrelsen, der har det fulde ansvar.

4.
Aktivitetsgruppen
Julehygge i Metodistkirken den 22. nov. 2006
En rigtig hyggelig dag. Der mødte ca. 20 op. Vi har et håb om, at det vellykkede arrangement vil brede sig fra mund til mund. Der manglede lidt prisskilte, men stemningen var god, og folk hyggede sig meget. Vi kunne til næste år ønske os lidt flere deltagere, måske en 10 – 15 flere og så måske holde det over to dage.
Næste arrangement den 18. januar 2007 – kunstforståelse (Susanne)
Februar 2007 – banko (Niels og Reni)

5. + 6.
PR og marketing
Samarbejdsaftale med forretninger m.h.t. rabatordninger for vore medlemmer.

7.
Åbent hus 28. nov. 2006
Christen og Carla med julekort

8.
Næste møde 4. januar 2007 hos Karin, Danmarksgade 24, 6700 Esbjerg kl. 19:00

Referent Karin Larsen, sekretær

Kiva Grafisk