Referat bestyrelsesmøde

01. november 2006

Møde holdt hos Frank – Danmarksgade 16, 6700 Esbjerg

Deltagere
Christen Knudsen formand
Frank Sparholt kasserer
Susanne Rønne Koordinator PR-udvalg
Niels Schultz næstformand-tovholder arbejdsgrupper
Karin Larsen sekretær

1.
Godkendelse af sidste referat –. Det blev vedtaget, at lægge et kort resume på hjemmesiden løbende.

2.
Evaluering af de sidste begivenheder (generalforsamling, sangaften, loppemarked)
Generalforsamling:
40 deltagere var fremmødt. Dette står ikke mål med vore tiltag.
Det er vigtigt for os at hverve yngre medlemmer i fremtiden!!

Sangaften:
Der dukkede kun én op. Efterfølgende henvendte der sig flere. De blev henvist til vores hjemmeside ”Debatten”.

Loppemarked:
Loppemarkedet gik ok. Esehaven ca. 120 – 130 besøgende, men vi har en formodning om, at det burde arrangeres tidligere på året.
Evt. indendørs – De studerendes Hus blev nævnt.

Næste begivenhed
er Julearrangementet den 22. nov. 2006.11.15
Omtale ved opslag. flyers, presse. 2 undervisere.

3.
Sidste nyt fra formanden
Fremtid for ”De studerendes hus”?
Vi kontakter Knud Jaeger. Styregruppe er nedsat. Biblioteket er i fokus.

4.
Sidste nyt fra kasserer:
Foretager opfølgning med breve til fornyelse af medlemskab.
12 mdr.´s kontingent kr. 120,00

5.
Aktivitetsgruppen
Foreslår ”Åbent arrangement” for både medlemmer og ikke medlemmer
Hjemmeside, der opfordres til at se billeder i lokalet ”Vores Kvarter”.

6.
PR og marketing
Reklamekuglepenne.
Indkøb af: mønter til indkøbsvogne og muleposer af god kvalitet.

7.
Næste møde
23. november 2006 i Vores Kvarter

Referent sekretær Karin Larsen

Kiva Grafisk