Program for Torvegadekvarteret

Esbjerg Byrådet har den 23. juni 2003 truffet beslutning om gennemførelse af Helhedsorienteret byfornyelse i Torvegadekvarteret.

Beslutningen er truffet efter oplæg fra borger-styregruppen for VORES KVARTER, der har samarbejdet med øvrige borgere i kvarteret inden for de sidste 2 år.
Erhvervs- og Boligstyrelsen har godkendt programmet, der følger Lov om byfornyelse.

Programmet beskriver gennemførelse af seks helhedsorienterede byfornyelsesprojekter, der er:
· Forbedring af gademiljø og rene gader,
· Plads til fritidsaktiviteter for børn og unge,
· Synliggørelse af kvarterets kvaliteter og lokalhistorie,
· Sted for borgerinddragelse og beboeraktiviteter,
· Byøkologisk indsats,
· Ny borgergruppe/borgerforening.
Endvidere beskriver programmet, at der planlægges friarealforbedringer i to karregårde.
Projekterne gennemføres i perioden 2003-2007.
De projekter, der igangsættes, udgør tilsammen en helhed som kan ”løfte” Torvegadekvarteret. Borgerinddragelse forsætter under realiseringen.
Har du spørgsmål kan du henvende dig til:
Jan Ove Petersen, Plan & Byudvikling, Teknik & Miljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Tlf. 7616 1362 eller sende e-mail til:
p-b at esbjergkommune.dk

Link til Program for Torvegadekvarteret - værd at vente på

Kiva Grafisk