Friarealforbedringer i karréen Nørregade, Torvegade, Norgesgade og Kirkegade

15.02.2007

Der har været afholdt et informationsmøde tirsdag den 9. maj 2006 omkring en eventuel friarealforbedring for ejere/lejere i Nørregade, Torvegade, Norgesgade (til og med nr. 49). De ejere/lejere, der deltog på mødet, var positive.
Efter en længere pause på grund af Kommunesammenlægning m.m. har Esbjerg Kommune nu besluttet at igangsætte planlægning af friarelaforbedringen igen.
Opbakningen er som nævnt allerede stor og for at få etableret et samlet attraktivt, grønt friareal med deltagelse af alle ejere/lejere i karréen retter vi henvendelse til dig/jer.
Vi vil gerne invitere til et informationsmøde om friarealforbedring i jeres karré torsdag den 1. februar kl. 18.30 i beboerforeningens lokaler i Englandsgade 45

Program for aftenen:

  • Indledning v. Lene Stadil, sbs
  • Velkommen til ”Vores Kvarter” af formand Christen L. Knudsen
  • Friarealforbedringer og stemninger v. landskabsarkitekt Helene Plet
  • Dialog
  • Præsentation af arbejdsgruppen og valg af formand

Friarealforbedring er en fortsættelse af den helhedsorienterede byfornyelse: ”Vores kvarter”, hvis formål er at gøre de bynære områder til et bedre sted at bo og opholde sig i.
De fælles friarealer etableres i henhold til byfornyelsesloven og er et tilbud til ejere og lejere om at få lavet fælles grønne opholdsarealer på tværs af matrikelskel med plads til ophold, leg og parkering. Det nuværende antal P-pladser fastholdes.
Udformning af arealerne sker i samarbejde mellem de involverede parter og landskabsarkitekt Helene Plet. På mødet i maj måned blev der således nedsat en arbejdsgruppe, som vil fortsætte det videre arbejde.
Udgifterne til etablering afholdes i fællesskab af Esbjerg Kommune og Staten, dog således at et areal helt inde ved ejendommene friholdes. Dette areal skal betragtes som et privat område, der ofte er adskilt via en hæk/pergola el. lign.
Erfaringer fra tidligere udførte friarealforbedringer bl.a. i Århus og København kan berette om værdistigninger samt mere stabile og alsidige lejerprofiler.
Jeg håber, at du/vil kan deltage i mødet, men såfremt det ikke er muligt, send mig venligst en mail eller ring herom.

Med venlig hilsen

Lene Stadil
Projektleder, arkitekt MAA
lsp at sbsby.dk
Tlf. 8232 2671

Kiva Grafisk