Friarealforbedring, Karre C – Nørregade, Torvegade, Norgesgade, Kirkegade.

Studietur til Ølgod d. 29. marts 2007

Mødedeltagere:
• Diana Christiansen, Norgesgade 47
• Johnny Dela, Norgesgade 43
• Vita Langerhus, Norgesgade 49
• Tage Sørensen, Norgesgade 49
• Flemmming Benjaminsen, Norgesgade 49
• Martin Loow Kristoffersen, Torvegade 38
• Arkitekt Helene Plet

Transport: Martin og Helene

Siden Sidst:

 • Helene Plet har været i dialog med Video Vest. Der er fremsendt brev og skitse.
 • Der er aftalt med Esbjerg Kommune og SBS Byfornyelse at næste trin er, at Helene Plet tegner skitseplanen op. Herefter inviteres til møde blandt ejere for en gennemgang af projekt, økonomi og den videre arbejdsproces (gårdlaug, drift m.m.). Der indkaldes til møde med ejere mandag mandag den 7. maj 2007 i Englandsgade 45 (Vores Kvarter lokaler). Møderne forventes afholdt af 2 omgange, startende kl. 16.30 med ejerne fra ejendommene beliggende Kirkegade og Nørregade, kl. 18.00 indkaldes ejerne af ejendommene beliggende Torvegade og Norgesgade. Der uddeles således ingen pjece.
 • Arbejdsgruppen mødes inden mødet for at se det ”endelige” udkast til forslag. Der vil blive indkaldt til møde via mail.

Turen indeholdt følgende program:

 • Da vi ankom til Ølgod, kørte vi en runde i byen for at få forståelse af projektet i forhold til omgivelserne.
 • Vi gik en tur i gårdanlægget, hvor Helene kort præsenterede hovedidéen for projektet.
 • Efter at have set gårdanlægget kom Bruno, som har været en af hovedkræfterne i arbejdsgruppe samt initiativtager. Bruno gennemgik hele processen og beskrev de dårlige og gode erfaringer. Der er kun positiv respons på den friarealforbedring, der er sket i Ølgod – det har givet området et løft og ejendommene en værdiforøgelse – der er venteliste til lejlighederne i karréen. Området oser nu af liv og tryghed. Området var før præget af hærværk, hvilket ikke er tilfældet længere. Der er mange beboere og andre i byen der bruger området, men der er ingen problemer med støj og drikkeri.
 • Vi sluttede af med en sandwich og en flaske vand.

Kommentarer fra arbejdsgruppen:

 • Alle var ubetinget begejstrede og sagde i samlet kor, at efter denne studietur var de brændt endnu varmere på at få skabt friarealforbedring i deres karré.
 • Der var ligeledes begejstring for brug af stenmel til både sti og parkering. Stenmel er den belægning, der er billigst samtidig med, at den er handicapvenlig og udkrudtsfjentlig.
 • Trods det, at planterne langt fra havde nået knæhøjde, kunne alle se linjerne i projektet og kunne godt forestille, sig denne oase efter 4 år.
 • Belysningen i gårdrummet blev kommenteret som positiv, da det giver tryghed og virker kriminalpræventivt.
 • Arbejdsgruppen udtrykte bekymring ang. de store parkeringsarealer i Esbjerg, da de ikke må ”sluge” alle midlerne frem for at bruge dem på dejlige opholdsarealer og belysning.

Arkitekt m.a.a Helene Plet

Kiva Grafisk