Friarealforbedring, Karre C – Nørregade, Torvegade, Norgesgade, Kirkegade.

Møde i arbejdsgruppen 14. marts 2007

Mødedeltagere:
• Janni Bonde, Norgesgade 47 – valgt som ”Tovholder”. Janni_Bonde@sol.dk
• Diana Christiansen, Norgesgade 47. Diana.Christiansen@scandic-hotels.com
• Jeanne Storm, Nørregade 42 . jmsstorm@esenet.dk
• Martin Loow Kristoffersen, Torvegade 38, amma@esenet.dk
• Arkitekt Helene Plet. Helene.plet@esenet.de
Afbud fra Birthe Sønderskov, Vita lund samt Johnny Dela (indtræder i stedet for Dorit Dela).

På mødet blev følgende frembragt:
• Der var tilfredshed med projektet og opbakning til at gå videre.
• Jeanne Storm, Nørregade 42 vil gerne se en detaljeret plan overparkeringsforhold. Noget af haven ønskes bevaret, nuværende carport flyttes evt.
• Mulighed for at nytænke parkeringsarealer i Nørregade 42 og 44 ( 3 p og 5 p), så der evt. kan frigøres mere areal til fællesareal. Helene ser på mulighederne og tager kontakt til ejerne af 42 og 44.
• Helene har taget kontakt til Video Vest, ejeren vil gerne gå i dialog, (dog uden at love noget). Helene har fremsendt idéskitsen, og evt. detaljer/spørgsmål drøftes efterfølgende.
• Det grønne areal i Torvegade 38 inddrages i fællesarealet.
• Fint med et adgangskort til alle beboere i karréen, så de kan benytte legepladsen efter åbningstid.
• Enighed om, at parkeringsarealerne er det sekundære i projektet, da belægninger er dyre.

Fremover er følgende aftalt:
• Der afholdes studietur d. 29. marts til Ølgod. Afgang kl. 16.00. Helene og Martin lægger bil til. Helene forsøger at få involverede ejere til at fortælle om processen i Ølgod. Forventet hjemkomst 19.30.
• Alle møder starter i Englandsgade 45 – Vores Kvarters lokaler
• Der mailes et A3 luftfoto af karréen samt ny tidsplan til hele arbejdsgruppen.
• idéskitse er udleveret til hele arbejdsgruppen
• Helene udarbejder en mere detaljeret plan/skitse, suppleret med inspirationsfotos og perspektiver over de fremtidige forhold
• Der indkaldes til nyt møde efter påske, (forventes afholdt torsdag den 26. april kl. 16.00), hvor ovennævnte skitser vil blive fremlagt.

Arkitekt m.a.a Helene Plet

Kiva Grafisk