Friarealforbedring, Karre C – Nørregade, Torvegade, Norgesgade.

15.02.2007 - Møde i arbejdsgruppen

Mødedeltagere
• Janni Bonde, Norgesgade 47 – valgt som ”Tovholder”. Janni_Bonde@sol.dk
• Diana Christiansen, Norgesgade 47. Diana.Christiansen@scandic-hotels.com
• Birthe Sønderskov, Nørregade 38 (Børnehaven). Bis@esbjergkommune.dk
• Vita Lund, Norgesgade 49 (Tage Sørensen var substitut p.g.a. sygdom). vitalund@esenet.dk.
• Jeanne Storm, Nørregade 42 (Michael Storm var substitut p.g.a. sygdom). jmsstorm@esenet.dk
• Arkitekt Helene Plet. Helene.plet at esenet.de

Fraværende
• Dorit Dela, Norgesgade 43. Dela@sol.dk

På mødet blev følgende emner frembragt:
• Stien ønskes som en rygrad i bebyggelsen og fungerer som et offentligt område. Opholdsområder, der støder op til stien betragtes som halvoffentlige områder. De private områder afskærmes med hække eller pergola/hegn med klatreplanter og der er adgang via låge til haverne.
• Alle ejendomme sikres et privat areal og parkeringspladser bevares og ønskes begrønnet via træer, pergola og/eller græsarmering eller anden forskønnelse
• Det har 1. prioritet, at der arbejdes med pergolaer og klatreplanter.
• Der er ikke et ønske om at der anlægges bede med blomster, da det kræver meget vedligehold.
• Grillpladser anlægges på private grunde.
• Ingen bænke ud for nr. 42.
• Der er et stort ønske om at bevare så mange træer som muligt, især de store. Der ønskes gerne flere træer – gerne mange blomstrende træer.
• 383 b ejes også af Video Vest. Video Vest skal bearbejdes til at afgive areal – det er et stort ønske, da området i denne ende ellers virker noget klemt.
• 386 b v. børnehaven kan anvendes til et område med parkagtig karakter til ophold.
• Stien skal ikke bare være lige.
• Skt. Nikolaj skoles gavl kan evt. anvendes til klatreplanter.
• Der ønskes, at der arbejdes med årstidsvariation – buske, træer, klatreplanter, græs og blomsterløg.
• Der er ikke interesse for fælles renovation eller fælles cykelskure.
• Legepladsen tænkes åben for områdets børn efter lukketid og der ønskes en grøn afskærmning med låger, hvor der kan kigges ud/ind.
• Der ønskes, at der arbejdes med stemninger.
• Aktiviteter i området er petanqueområdet især for de ældre, Kommunens bane/legeareal for de unge teenagere og så børnehavens område med tilstødende areal for forældre og små børn. Så er der aktiviteter i hver ende og midt på.

Følgende møder m.m. er aftalt:
• Næste arbejdsmøde afholdes d. 14/3 kl. 17.00
• Der afholdes studietur d. 29. marts. Afgang kl. 16.00
• Efter studietur og næste arbejdsgruppemøde udarbejdes et pjece med råskitser, tekst og overslag på drift, der deles ud til samtlige ejere og lejere. Her trækker arbejdsgruppen for alvor i ”arbejdstøjet”.
• Alle møder starter i Engelandsgade 45 – Vores Kvarters lokaler
• Der sendes et A3 luftfoto af karréen til hele arbejdsgruppen.

Arkitekt m.a.a Helene Plet

Kiva Grafisk