Friarealforbedring i karré C

Notat fra møde afholdt i beboerforeningen, 1. februar 2007, Karre C

Deltagere
Michael Storm Nørregade 42
Janni Bonde Nørregade 47
Vita og Tage Lund Norgesgade 49
Vibeke Schultz Kirkegade 51-53
Christen L. Knudsen Vores Kvarter
Stig Eriksen Esbjerg kommune
Helene Plet Arkitekt fa. Helene Plet
Lene Stadil sbs – ref.

Indkaldte til mødet var ejere og lejere i Kirkegade, samt de ejere, der ikke umiddelbart er positive overfor en friarealforbedring i karréen. Også arbejdsgruppen, der blev nedsat på det tidligere afholdte møde i maj 2006, var indkaldt. Det skal tilføjes, at den gennemgående holdning blandt beboerne er positiv overfor igangsætning af en fria-realforbedring.
Også alle deltagerne på mødet var positive overfor igangsætning af friarealforbedringen, det blev dog pointeret og diskuteret, at man var nervøs for, at en åbning af gården kunne bevirke, at antallet af ubudne gæster kunne accelerere og bevirke større støjproblemer end tilfældet er i dag. Arbejdsgruppen er opmærksom og der vil blive taget højde for det eventuelle problem ifm skitseringen af de fremtidige arealer.
Det blev på mødet besluttet at igangsætte friarealforbedringen i karré C, og næste møde i arbejdsgruppen blev fastlagt til den 15. februar i beboerhuset med deltagelse af Helene Plet.
De skitseforlag/ideer arbejdsgruppen efterhånden når frem til, præsenteres løbende for de respektive ejere/lejere, så der igennem skitsering/idéperrioden etableres løbende dialog mellem arbejdsgruppen og beboerne. Herved kan skitserne tilrettes i forhold til beboernes ønsker - så vidt det er muligt.
Har du spørgsmål, kommentarer m.m. er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 8232 2671 eller på mail: lsp at sbsby.dk

Lene Stadil
februar 2007

Kiva Grafisk