Byfornyelse i karéen Kirkegade, Nørregade, Torvegade og Norgesgade, Esbjerg

15.06.2006

Arbejdsgruppen bag friarealforbedringen samt landskabsarkitekt Helene Plet har nu i de sidste par måneder arbejdet med planer om byfornyelse af ovennævnte karré.
Det er ikke alle, som er ubetinget positive overfor ideen om en forbedring af arealerne bag ejendommene, men vi har vurderet, at alle i de pågældende ejendomme fortsat skal have muligheden for at kunne være med, men naturligvis også muligheden for fortsat at sige fra, hvis det er ønsket.
Landskabsarkitekt Helene Plet har på baggrund af de afholdte møder udarbejdet en idéskitse og illustrationsmateriale. Det vil vi gerne præsentere for alle ejere og derfor inviterer vi nu til møde
Mandag den 7. maj kl. 18.00 for ejerne i Torvegade og Norgesgade
Mødet finder sted i Vores Kvarters Lokaler, Englandsgade 45, Esbjerg
På mødet vil vi gerne præsentere idéskitsen til friarealet og efterfølgende gennemgå tidsperspektivet.
Men husk det er kun et forslag – der er ikke vedtaget noget endnu, så din mening om tingene er meget vigtig for os.
Jeg vil gerne have en tilbagemelding om din deltagelse, enten telefonisk eller til min mail lsp at sbsby.dk

Med venlig hilsen

Lene Stadil
Arkitekt
lsp at sbsby.dk
Tlf.: 8232 2671

Kiva Grafisk