Mødereferater

Referat fra MØDE I VORES KVARTER, tirsdag den 26.01.10

1. Sidste nyt vedr. Foreningen og Byforum v/Susanne Rønne
Længe siden vi sidst holdt møde. Susanne, Jørgen, Rita og Conny har
deltaget i Byforummøder, både lokale for Esbjerg og fælles for
Ribe, Brammming, Esbjerg.
Vi diskuterede vores holdning til Skolegade. Der er for øjeblikket
røster både i pressen, på facebook og blandt folk i Esbjerg om, at en
del af Skolegade bør lukkes for biltrafik. Vi enedes om, at bakke op om
dette, dog med mulighed for buskørsel. Reni skriver et forslag om VORES

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen VORES KVARTER

Tid: Mandag d. 16. juli 2007 kl. 19.00-21.00

Sted: VORES LOKALER Englandsgade 45, Esbjerg
Deltagere: Christen Knudsen, Frank Sparholt, Palle Gummesgaard, Rita Gummesgaard, Jørgen Ovesen og Susanne Rønne.
Afbud: Torben Olsen
Referent: Susanne Rønne

1.
Godkendelse af sidste referat
Referatet godkendt uden bemærkninger

2.
Formanden har ordet.

Referat bestyrelsesmøde

23. november 2006

Møde holdt hos Vores lokaler, Englandsgade 45, 6700 Esbjerg

Deltagere
Christen Knudsen formand
Frank Sparholt kasserer
Susanne Rønne Koordinator PR-udvalg
Niels Schultz næstformand-tovholder arbejdsgrupper
Karin Larsen sekretær

1.

Referat bestyrelsesmøde

01. november 2006

Møde holdt hos Frank – Danmarksgade 16, 6700 Esbjerg

Deltagere
Christen Knudsen formand
Frank Sparholt kasserer
Susanne Rønne Koordinator PR-udvalg
Niels Schultz næstformand-tovholder arbejdsgrupper
Karin Larsen sekretær

1.
Godkendelse af sidste referat –. Det blev vedtaget, at lægge et kort resume på hjemmesiden løbende.

2.

Ekstra ordinær Generalforsamling d. 26.06.07 kl. 19.00- 20.30, Englandsgade 45

Formanden bød velkommen og forklarede, at dette som annonceret var en ekstra Generalforsamling for at få vedtægtsændringer godkendt og få en fuldtallig bestyrelse.

Fremmødte var den nuværende bestyrelse 3 personer, 5 medlemmer, samt et nyt medlem.

1.
Valg af dirigent, der var ingen af deltagerne der frivilligt meldte sig, så formanden foreslog Frank Sparholt. Det var der ingen indsigelser til, så han blev valgt.

Referat af ordinær generalforsamling

i Foreningen VORES KVARTER torsdag den 29. marts 2007 kl. 19.30.

Punkt 1:
Valg af dirigent og referent
Chresten Knudsen (CK) bød som foreningens formand velkommen til generalforsamlingen, og foreslog Morten Grejsler som dirigent. Morten Grejsler blev valgt og konstaterede at general-forsamlingen var lovlig.
Herefter blev Frank Sparholt (FS) valgt til referent.

Punkt 2:
Aflæggelse af beretning og godkendelse heraf

Ekstraordinær generalforsamling 26. sept. 2006

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af formand
4. Valg af revisor
5. Kort orientering om arbejdsplan og budget for 2006
6. Behandling af forslag om ændring af vedtægternes § 22
Christen Knudsen bød velkommen til denne ekstra ordinære generalforsamling.
Foreningens stiftende generalforsamling blev afholdt den 27. april 2006.

Syndicate content
Kiva Grafisk