Historie

Program for Torvegadekvarteret

Esbjerg Byrådet har den 23. juni 2003 truffet beslutning om gennemførelse af Helhedsorienteret byfornyelse i Torvegadekvarteret.

Beslutningen er truffet efter oplæg fra borger-styregruppen for VORES KVARTER, der har samarbejdet med øvrige borgere i kvarteret inden for de sidste 2 år.
Erhvervs- og Boligstyrelsen har godkendt programmet, der følger Lov om byfornyelse.

Programmet beskriver gennemførelse af seks helhedsorienterede byfornyelsesprojekter, der er:

Syndicate content
Kiva Grafisk