Friarealforbedringer

Næste etape - friarealforbedring

Det i foråret 2007 opstartede arbejde omkring etablering af friarealforbedringen i karréen afgrænset af – Nørregade, Torvegade, Norgesgade, Kirkegade er nu opstartet igen.

Status er således, at der nu udsendes et forslag til byfornyelsesbeslutning til alle de ejere, andelshavere og lejere, som berøres af friarealforbedringen.

Friarealforbedringer i karréen Nørregade, Torvegade, Norgesgade og Kirkegade

15.02.2007

Der har været afholdt et informationsmøde tirsdag den 9. maj 2006 omkring en eventuel friarealforbedring for ejere/lejere i Nørregade, Torvegade, Norgesgade (til og med nr. 49). De ejere/lejere, der deltog på mødet, var positive.
Efter en længere pause på grund af Kommunesammenlægning m.m. har Esbjerg Kommune nu besluttet at igangsætte planlægning af friarelaforbedringen igen.

Friarealforbedring, Karre C – Nørregade, Torvegade, Norgesgade, Kirkegade.

Studietur til Ølgod d. 29. marts 2007

Mødedeltagere:
• Diana Christiansen, Norgesgade 47
• Johnny Dela, Norgesgade 43
• Vita Langerhus, Norgesgade 49
• Tage Sørensen, Norgesgade 49
• Flemmming Benjaminsen, Norgesgade 49
• Martin Loow Kristoffersen, Torvegade 38
• Arkitekt Helene Plet

Transport: Martin og Helene

Siden Sidst:

Friarealforbedring, Esbjerg

Status er således, at der nu udsendes et forslag til byfornyelsesbeslutning til alle de ejere, andelshavere og lejere, som berøres af friarealforbedringen.

Det har indtil videre været en spændende proces. Der skal tages hensyn til mange forskellige behov og ønsker, så det hele forhåbentlig går op i en højere enhed.

Friarealforbedring, Karre C – Nørregade, Torvegade, Norgesgade, Kirkegade.

Møde i arbejdsgruppen 14. marts 2007

Mødedeltagere:
• Janni Bonde, Norgesgade 47 – valgt som ”Tovholder”. Janni_Bonde@sol.dk
• Diana Christiansen, Norgesgade 47. Diana.Christiansen@scandic-hotels.com
• Jeanne Storm, Nørregade 42 . jmsstorm@esenet.dk
• Martin Loow Kristoffersen, Torvegade 38, amma@esenet.dk
• Arkitekt Helene Plet. Helene.plet@esenet.de

Friarealforbedring, Karre C – Nørregade, Torvegade, Norgesgade.

15.02.2007 - Møde i arbejdsgruppen

Mødedeltagere
• Janni Bonde, Norgesgade 47 – valgt som ”Tovholder”. Janni_Bonde@sol.dk
• Diana Christiansen, Norgesgade 47. Diana.Christiansen@scandic-hotels.com
• Birthe Sønderskov, Nørregade 38 (Børnehaven). Bis@esbjergkommune.dk
• Vita Lund, Norgesgade 49 (Tage Sørensen var substitut p.g.a. sygdom). vitalund@esenet.dk.

Friarealforbedring i karré C

Notat fra møde afholdt i beboerforeningen, 1. februar 2007, Karre C

Deltagere
Michael Storm Nørregade 42
Janni Bonde Nørregade 47
Vita og Tage Lund Norgesgade 49
Vibeke Schultz Kirkegade 51-53
Christen L. Knudsen Vores Kvarter
Stig Eriksen Esbjerg kommune
Helene Plet Arkitekt fa. Helene Plet
Lene Stadil sbs – ref.

Byfornyelse i karéen Kirkegade, Nørregade, Torvegade og Norgesgade, Esbjerg

15.06.2006

Arbejdsgruppen bag friarealforbedringen samt landskabsarkitekt Helene Plet har nu i de sidste par måneder arbejdet med planer om byfornyelse af ovennævnte karré.
Det er ikke alle, som er ubetinget positive overfor ideen om en forbedring af arealerne bag ejendommene, men vi har vurderet, at alle i de pågældende ejendomme fortsat skal have muligheden for at kunne være med, men naturligvis også muligheden for fortsat at sige fra, hvis det er ønsket.

Syndicate content
Kiva Grafisk